sales@apglos.eu
(+31) 84-837 81 36

Apglos HST landmeetsoftware

Apglos HST landmeetsoftware is een eenvoudige Android applicatie, die in combinatie met een GPS antenne, een rugged tablet en een meetstok een eenvoudig te bedienen, maar zeer nauwkeurig landmeetkundig instrument is.

Met Apglos HST kan worden ingemeten en worden uitgezet. Bovendien kan er mee eenvoudig tekenwerk worden gedaan en berekend.

Met 7 grote knoppen kunnen punten, lijnen, bogen, polylijnen en vlakken worden gemeten, maar ook opmerkingen en AutoCAD blokken worden geplaatst.

De basis is Google Maps, dat goed te begrijpen is en door iedereen bijna dagelijks wordt gebruikt.

Apglos HST landmeetsoftware-meetscherm

Oorsprong Apglos HST landmeetsoftware

Het zusterbedrijf van Apglos BV is Kant Engineering. Kant Engineering is een civieltechnisch ingenieursbureau. Voor de voorbereiding van wegen en riolering is een goede ondergrond nodig. Deze wordt vaak ingemeten. Zonder meetploeg stuitte Kant Engineering op een aantal problemen voor het laten uitvoeren van inmetingen:

  • Het gewenste tijdstip van inmeten paste niet vaak in de planning van de landmeter
  • De kosten van de inmeting lagen hoog
  • Het gewenste resultaat werd niet altijd behaald.

Kant Engineering zocht een oplossing om zelf te kunnen meten. Na lang zoeken werd geen ideale oplossing gevonden. De oplossing moest namelijk voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moest simpel zijn: iedereen moet er zonder mee kunnen inmeten en uitzetten
  • Het moest goed zijn: afwijkingen moeten worden geregistreerd en te grote afwijkingen mogen niet in het meetbestand worden opgenomen
  • Het moest betaalbaar zijn.


Kant Engineering heeft daarom zelf een oplossing ontwikkeld, die voldoet aan deze eisen. Dit is Apglos HST, de eenvoudigste GPS meetsoftware in het veld, die perfect functioneert met de hardware uit onze landmeetwinkel.

Apglos HST set - nu

Apglos HST set - nu

Downloads Apglos HST

03-Apglos HST brochures-1200x900
Sluit Menu